Hà Nội dự kiến thông qua danh mục nhà đất phải di dời do "lệch" quy hoạch

Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 sắp tới, HĐND Tp.Hà Nội dự kiến sẽ thông qua nghị quyết về danh mục cơ sở nhà đất di dời do không phù hợp quy hoạch.