Chứng khoán có nhiều yếu tố đồng pha với năm 2018, hai kịch bản cho VN-Index trong nửa cuối năm

Theo phân tích của chuyên gia, VN-Index chứng kiến 3 pha giảm mạnh trong năm 2018. Từ đầu năm đến nay, chúng ta đã trải qua đã trải qua 2 pha giảm và đang có có một nhịp hồi khá giống với thời điểm trước đó.