Một loạt cổ phiếu ngược dòng trong tháng thị trường giảm mạnh nhất từ đáy Covid, quán quân thuộc về một mã tăng 320%

Trong khi hàng loạt cổ phiếu miệt mài "dò đáy" vẫn có rất nhiều mã ngược dòng bứt phá mạnh mẽ, thậm chí "tăng bằng lần" chỉ trong 1 tháng.