Đề xuất đăng kiểm viên không bắt buộc có bằng đại học

Cục Đăng kiểm đề xuất cấp chứng chỉ đăng kiểm viên cho người có trình độ trung cấp, cao đẳng chứ không riêng người tốt nghiệp đại học như hiện nay.