Sẵn sàng tiếp nhận vận hành cụm công trình lớn tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, cụm công trình truyền tải giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 phải hoàn thành trước ngày 26/12/2022. Vì vậy, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ những hạng mục cuối cùng của dự án, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) cũng đang phối hợp với đơn vị liên quan sẵn sàng việc tiếp nhận để quản lý, vận hành dự án quan trọng này.