Cử tri kiến nghị nhà thuốc phải niêm yết giá thuốc, Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính cho biết, sau 9 năm thực hiện, Luật giá đã đi vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả tích cực; đồng thời cũng phát sinh tồn tại, hạn chế.