Bất ngờ với quan điểm từ 10 năm trước của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Người đàn ông thành công phải chọn đúng 3 thứ - Công việc, Vợ và Cà phê

Một phát biểu cách đây 10 năm đã cho thấy trong quan điểm của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, cà phê giữ một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống.