Ông Trần Đình Long trở lại danh sách tỷ phú

Sau khi cổ phiếu HPG tăng trần 2 phiên liên tiếp, khối tài sản của ông Trần Đình Long đã trở lại con số tỷ USD.