Johnny Đặng đích thân lái Rolls-Royce, đem theo vệ sĩ hộ tống Khoa Pug đi ăn

Tất cả cũng chỉ xoay quanh 700 triệu “làm quen” của Khoa Pug mà thôi!